4share.vn - một trong những dịch vụ lưu trữ và chia sẻ file hàng đầu Việt Nam
Với 4share, bạn có:

  • Hệ thống lưu trữ dữ liệu cá nhân lên tới 500G
  • Chia sẻ dữ liệu dễ dàng với 4share
  • Tìm kiếm từ kho phim ảnh, phần mềm, tài liệu...
  • Download file từ các dịch vụ chia sẻ khác...